článek

Biosférická rezervace UNESCO

Je jen velmi málo velkoplošných chráněných území, která by se nacházela v takové rovině. Třeboňsko je ale jedinečné i v mnoha dalších směrech. Zkuste si představit jinou člověkem po staletí přetvářenou krajinu, která by se jeho zásahem neproměnila v poušť, jako je tomu jinde, ale naopak se stala domovem mnoha živočišných druhů a vzácných přírodních prvků.

Třeboňsko je biosférickou rezervací UNESCO od roku 1977, o dva roky později byla vyhlášena také chráněnou krajinnou oblastí. Na území o celkové rozloze sedmi set kilometrů čtverečních se nachází přes třicet přírodních rezervací a památek.

Některá rašeliniště se svými podmínkami přibližují chladné severské tundře. | © Yan Plíhal, AnFas

Třeboňská příroda je mimořádně pestrá. Střídají se tu rozsáhlé jehličnaté i listnaté porosty, zbytky lužních lesů, přechodová rašeliniště, která mnohdy připomínají podmínkami chladné severské tundry, nebo teplé stepní lokality, mokřady a především rybníky, jejichž hladiny při pozorování z některých míst vypadají skoro jako moře táhnoucí se donekonečna za horizont.

Není proto velkým překvapením, že je právě Třeboňsko se svými více než čtyřmi sty rybníky také jedním z nejvýznamnějších domovů vodního ptactva. Celkem bylo v této oblasti pozorováno dvě stě druhů ptáků. Na rybnících se běžně setkáte s kachnami, labutěmi, hoholy, husami a volavkami, budete-li mít štěstí, spatříte i vzácného orla mořského. 

Kdyby se vám při pozorování ptactva ve volné přírodě nedařilo, navštivte stálou expozici na třeboňském zámku, kde se dozvíte nejen o zdejší fauně, ale i historii a vývoji třeboňské krajiny, o schwarzenberském hospodářském systému a třeboňském lázeňství. | © Yan Plíhal, AnFas