fotoreport

Hukvaldy

Nad půvabnou obcí Hukvaldy v podhůří Beskyd se tyčí nejmohutnější hradní zřícenina na Moravě. Hradní vrch je obklopen rozlehlou oborou, která patří k nejstarším v republice. Založil ji již roku 1566 olomoucký biskup Vilém Prusinovský z Víckova. Hukvaldy rozhodně stojí za výlet v každém ročním období. My jsme se sem vypravili přímo z Vítkovic a kontrast spleti starých rezavých trubek a čerstvě se probouzející přírody asi nemohl být větší. Ostravsko je plné navzájem se doplňujících protikladů a právě proto ho máme rádi!!!

Obora je z velké části obehnaná kamennými ohradními zdmi, které protínají dva vstupy. Ze severu můžete na horním okraji hukvaldského náměstí vstoupit kamennou branou s arcibiskupským erbem. Jen kousek za ní se roku 1854 v budově místní školy jako deváté ze třinácti dětí narodil hudební skladatel Leoš Janáček. | © Yan Plíhal, AnFas
Obora je klidným, inspirativním místem, kam se rád vracel i Leoš Janáček. Na jeho počest se tu každoročně koná hudební festival Janáčkovy Hukvaldy, který návštěvníkům díky kulisám hradní obory nabízí neopakovatelnou atmosféru. | © Yan Plíhal, AnFas
Od roku 1959 stojí také v oboře na paměť prvního zdejšího provedení Janáčkovy opery pomník Lišky Bystroušky. | © Yan Plíhal, AnFas
Unikátem hukvaldské obory je sedm buků lesních vysazených zde někdy po roce 1730. Stromy překvapí mohutným a spletitým kořenovým systémem obnaženým vlivem eroze. | © Yan Plíhal, AnFas
Počátky hradu Hukvaldy se datují do 1. poloviny 13. století. V historii byl mnohokrát obléhán, ale nikdy nebyl dobyt. Osudným se mu stal až požár roku 1762.
Po požáru už se hrad oprav nedočkal a zrekonstruována byla jenom hradní kaple. | © Yan Plíhal, AnFas
A ještě jedno historické okénko. Podle pověsti právě Hukvaldům vděčí Ostrava za koně ve svém znaku. Stateční ostravští měšťané jednou spěchali hukvaldským pánům na pomoc proti nepříteli tak rychle, že bez rozmýšlení nasedli na koně, kterým ani uzdu nedali a hnali se s větrem o závod k hradu. Napadli nepřítele ze strany a přinutili jej k útěku. Za tento statečný čin pak biskup odměnil Ostravu krásným znakem, na němž je znázorněn pádící kůň bez uzdy. | © Yan Plíhal, AnFas
Z hradu jsou nádherné výhledy do okolní krajiny. Zde konkrétně na Oderské vrchy. | © Yan Plíhal, AnFas
Přímo před námi komíny továrny v Kopřivnici, za nimi Bílá hora. Vpravo přes Větřkovickou hůrku pohled k Novému Jičínu a na Libhošťskou hůrku. | © Yan Plíhal, AnFas