fotoreport

Královská Kouřim

Kdysi tu stávalo slovanské hradiště, které se svým významem vyrovnalo Praze. A kdyby kníže Přemysl údajně s přispěním božího zásahu neporazil zdejšího zličského knížete Radslava a Václavův bratr Boleslav I. Ukrutný město dvakrát nevyplenil, mohla být dnes Kouřim klidně hlavním městem naší země. Do tohoto nenápadného středočeského města stojí za to naplánovat výlet z mnoha důvodů. Kromě pozůstatků slovanského hradiště, Lechova kamene, Santiniho kostela Panny Marie Pomocné, překrásného gotického kostela, zde totiž leží například i astronomický střed Evropy.

Arciděkanský kostel sv. Štěpána byl budován společně s městem v 60. letech 13. století jako trojlodní bazilika a je zajímavou ukázkou tzv. burgundského slohu. Vedle kostela stojí zvonice, v níž jsou zvony upevněny s tzv. horním točením, tedy zvonovou hlavou dolů. Tento starobylý způsob zavěšení zvonů se v Česku dochoval již jen v Rovensku pod Troskami. | © Pavel Kappel
Město má velmi silný genius loci a často přitahuje filmaře. V místních uličkách se natáčela adaptace slavné francouzské knihy Zvonokosy, nebo český seriál Bylo nás pět. | © Pavel Kappel

Lechův kámen

Podle Václava Hájka z Libočan se právě v těchto místech usadil se svou družinou bratr praotce Čecha Lech. Aby bratr věděl, kde se usídlili, domluvili se, že Lech v místě, kde se usadí, zapálí velký oheň, který budou moci vidět Čech a jeho lidé z hory Říp. Podle kouře, který od ohně stoupal, odvozuje pak údajně toto místo svůj název. Rulová skála je opředena mnoha dalšími pověstmi a tajemstvími. V minulosti se tu konaly mnohé pohanské rituály a magické obřady, ve středověku býval kámen dějištěm čarodějnických sabatů. A dodnes se traduje, že kdo na Štědrý večer o půlnoci třikrát bez vydechnutí obskáče kámen na jedné noze, tomu se kámen otevře a vydá poklady, jež jsou pod ním ukryty. Lechův kámen je součástí rozsáhlého návrší Stará Kouřim, osidlovaného již od sklonku 5. tisíciletí př. n. l. Největšího významu dosáhla Stará Kouřim v 9. století a v 1. polovině 10. století, kdy zde stála mohutná slovanská pevnost o celkové rozloze 44 ha. | © Pavel Kappel

Astronomický střed Evropy

"In the middle of nowhere", tak by se dala popsat poloha astronomického středu Evropy, který se nachází nedaleko Lechova hradiště. Pro ty, kteří se tuto nenápadnou tyčku v poli vydají hledat, ještě prozradíme jednu nápovědu - 49.9998225N, 14.9994278E. | © Pavel Kappel

Odbočka cestou - tajemný monument u Ždánic

Pojedete-li do Kouřimi po silnici z Prahy směrem na Kutnou Horu, zastavte na nenápadné odbočce před obcí Ždánice. Místo připomínající dnes kulisy postkatastrofického filmu, je pozůstatkem kultu, který kdysi existoval kolem předsedy Agrární strany Aloise Švehly. Mezi lety 1933-1938 bylo v Československu na sedmdesát míst, kde stál jeho památník nebo visela pamětní deska. Nejprve tu byla dokonce bronzová busta Antonína Švehly. Ta ale po obsazení republiky nacisty zmizela. Po válce byl památník přejmenován na krajský památník obětem fašismu a na nově zřízeném žulovém obelisku vytesána jména obětí z Kolínska, Českobrodska a Kouřimska. Po roce 1948, kdy musela zmizet jména židovských obětí, byl obelisk přebroušen a opatřen nápisem: „Vám, kdož jste pro vlast trpěli a umírali z vděčnosti, národu na paměť a k výstraze."
Okolí památníku dnes připomíná scénu postkatastrofického filmu. | © Pavel Kappel

Kolín

Svůj výlet můžete ještě protáhnout do dalšího nedalekého královského města Kolína. Stejně jako v Kouřimi tu naleznete mnoho pozůstatků středověké slávy, ale také mnoho dalších zajímavostí, které stojí za návštěvu. | © Pavel Kappel