fotoreport

Léčivá síla Bílých Karpat

V Bílých Karpatech lidé odpradávna žili v harmonii s přírodou a šetrně kultivovali ne příliš úrodnou půdu. Dlouhodobým a pravidelným kosením vznikly ty nejkrásnější a nejbohatší louky u nás, které jsou v rámci střední Evropy zcela ojedinělé svým výskytem vzácných orchidejí. Mezi loukami najdete majestátní osamělé stromy, staré ovocné sady, studánky, kříže, kapličky, roztroušené chalupy, políčka, zahrady i lesy. Pro své bohatství byly Bílé Karpaty vyhlášeny biosférickou rezervací UNESCO.

Na každém kroku cítíte, že tato přírodní apatyka opravdu léčí. Dýcháte čistý vzduch, kocháte se dalekými výhledy, popíjíte výtečnou chladivou vodu ze studánek nebo něco ostřejšího z plodů ovocných stromů vyrostlých na úpatí místních hor a sotva stačíte vstřebat veškerou energii. | © Jitka Slavíčková
Zdejší příroda je na vodu tak štědrá, že téměř v každé vesnici najdete nějaký minerální pramen nebo studánku. Jeden ze zázračných pramenů vytéká na návrší Bojatín nad osadou Vysoké Pole. Rodiče sem vodili nemocné děti a jako poděkování za uzdravení věšeli na planou hrušku u studánky dětské košilky. Kousek od pramene vyrostla kaple Panny Marie. | © Jitka Slavíčková
© Jitka Slavíčková
Bílé Karpaty patří díky rozsáhlým loukám k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní plochou světového významu. Najdete zde tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin a jsou také územím s nejvyšší pestrostí a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě. | © Jitka Slavíčková
Nejrázovitější oblastí Bílých Karpat jsou Kopanice, tvořené obcemi s roztroušenými chalupami po kopcích - Žítkovou, Vyškovcem, Vápenicemi, Lopeníkem a centrálním Starým Hrozenkovem. Kopanice byly pro svoji polohu v horách nejvíce odříznuté od světa a život tam byl vždycky tvrdý a obtížný. Snad díky tomu a díky hlubokému pochopení přírody tu odedávna žily ženy obdařené výjimečnými schopnostmi, které uměly nahlédnout do dějů minulých i budoucích. Vyznaly se v bylinách a léčitelství, pomáhaly a poskytovaly rady, dovedly též „přičarovat“ lásku a rozpoznat, kdo škodí. Říkalo se jim žítkovské bohyně a své umění si předávaly z generace na generaci. | © Jitka Slavíčková
K dominantám Bílých Karpat patří také zámek Nový Světlov. Dříve to byl hrad, který chránil Moravu před nesčetnými nájezdy z Uher. Právě z jeho funkce byl odvozen název – když se blížilo nebezpečí, zapálili na světlovské věži velký oheň, který byl vidět v širokém okolí. Tak se varování dostalo na hrad Buchlov a dál do vnitrozemí. | © Jitka Slavíčková