článek

Templářský poklad na Veveří

Morava dodnes ukrývá mnohá tajemství světového významu. Třeba Robert Langdon, hrdina bestselleru Šifra mistra Leonarda, by na Moravě možná rozpletl nové nitky zamotaných dějin templářů. Nejtajemnější rytířský řád, jemuž je přisuzována role strážců největších tajemství lidské historie včetně svatého grálu, měl své významné sídlo na Moravě v Čejkovicích a podle pověstí se traduje, že po likvidaci řádu v roce 1307 byl templářský poklad převezen z Francie na moravský hrad Veveří.

Kolem templářů koluje mnoho mýtů. Traduje se, že rychlý vzestup řádu byl spojen s nálezem „čehosi významného“, snad svatého grálu či kamene mudrců, v troskách Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Pravdou je, že templáři rozvinuli dobře fungující bankovní systém, díky němuž rychle zbohatli. A jejich bohatství bylo trnem v oku mocným tohoto světa. Francouzský král, který měl u templářů velké dluhy, vyhlásil spolu s papežem v roce 1307 tažení proti templářům. Mnoho z nich bylo zatčeno a popraveno, dalším se podařilo uniknout. Velký templářský poklad byl podle pověstí zachráněn a bezpečně přepraven na neznámé místo.

zdroj Wikimedia Commons, © Harold

Jedním z kandidátů, kde by mohl být poklad ukryt, je hrad Veveří, založený v roce 1059. Již několik století se zde střídají hledači pokladů, zatím bez přesvědčivého výsledku. V roce 2011 zde byl proveden odborný geofyzikální výzkum, který potvrdil existenci podzemních prostor pod gotickým kostelíkem Matky Boží poblíž hradu a předpokládá se, že odsud vede chodba až do hradu. Do samotného podzemí se však zatím proniknout nepodařilo. Záhadologové ale vidí v ornamentu nad vchodem do kostelíka šifru jména Molay, posledního velmistra templářského řádu.

S Veveřím je překvapivě spojen i jeden z nejvýznamnějších politiků 20. století sir Winston Churchill, který zde v letech 1906-1908 třikrát pobýval u svého přítele barona de Foresta, tehdejšího majitele hradu. Naposledy v roce 1908 dokonce se svou novomanželkou Clementine na svatební cestě. Pokoušel se i on rozluštit záhadu pokladu?

Hrad Veveří se tyčí nad Brněnskou přehradou - jedním z nejoblíbenějších míst k odpočinku v okolí Brna, zejména v letních měsících. | zdroj Wikimedia Commons, © Michal Klajban