fotoreport

Válečná mementa slezského pohraničí

Protože si letos připomínáme sedmdesátileté výročí od konce druhé světové války, vydali jsme se na dvě místa v okolí Ostravy, která pamatují válečné události. Jedním z nich je památník druhé světové války v Hrabyni, který stojí v místech kde probíhaly jedny z nejtvrdších bojů konce války na území dnešní České republiky, a tím druhým zbytky pevnostního opevnění v Hlučíně-Darkovičkách.

Na jaře roku 1970 poklepal na základní kámen památníku tehdejší prezident ČSSR Ludvík Svoboda spolu s maršálem Rudé armády Andrejem Ivanovičem Jeremenkem, oba byli přímými účastníky bojů Ostravsko-opavské operace. | © Yan Plíhal, AnFas
Památník dlouho chátral. Změna přišla až s přelomem milénia - roku 2000 byl památník nařízením vlády jmenován Národním památníkem II. světové války a o pět let později kompletně zrekonstruován. | © Yan Plíhal, AnFas
Součástí areálu památníku je symbolický hřbitov s více než 13 000 jmény příslušníků Rudé armády a obyvatel Slezska a severní Moravy, kteří padli na všech frontách 2. světové války nebo byli umučeni v koncentračních táborech. | © Yan Plíhal, AnFas
© Pavel Kappel
Expozice Doba zmaru a naděje připomíná v chronologickém sledu nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války, nezapomíná však ani na civilní život obyvatelstva. Autoři výstavy se návštěvníkům snaží poskytnout nejen základní informace o období 2. světové války, ale zprostředkovat i emocionální prožitek válečných útrap. Tento dojem umocňují autentické předměty, které pro expozici věnovali přímí účastníci bojů. | © Pavel Kappel
Ku příležitosti 70. výročí od konce války připravilo Slezské zemské muzeum na svém facebookovém profilu projekt Webové kalendárium, které den po dni sleduje průběh ostravsko-opavské operace, ale i osudy „obyčejných“ vojáků a civilistů. | © Pavel Kappel
Boty, které si příslušník wehrmachtu původem z Hlučínska vyrobil u Stalingradu ze psí kůže. | © Pavel Kappel
Nedaleko Hrabyně můžete navštívit také areál Hlučín-Darkovičky, který je evropsky vysoce ceněnou ukázkou ojedinělého fortifikačního sytému naší republiky, vznikajícího v letech 1935–1938. Pevnostní areál je spolu s Národním památníkem v Hrabyni součástí stezky technických atraktivit, tzv. techno trasy, která propojuje významné industriální památky na území Moravskoslezského kraje. | © Yan Plíhal, AnFas
Zajímavou procházku nabízí 6,5 km dlouhá naučná stezka po linii čs. opevnění na Hlučínsku. Vede od samostatného pěchotního srubu MO-S 16 "Rozcestí" kolem dalších objektů lehkého a těžkého opevnění a končí u srubu MO-S 24 "Signál". Po trase je možno vidět různá stavební řešení objektů se zachycením vývoje československé fortifikace a díky klubům vojenské historie, které začínají jednotlivé sruby rekonstruovat, je možné prohlédnout si některé objekty také uvnitř. | © Yan Plíhal, AnFas