článek

Za příběhem Rothschildů

Rozvoj Ostravy, tak jak ji dnes známe, je neodmyslitelně spojený s dynastií Rothschildů. Rodina, kolem které je dodnes mnoho nezodpovězených otázek a tajemství, podnikala na Ostravsku od první třetiny devatenáctého století, když si Salomon Rothschild nejprve pronajal Rudolfovu huť, která dodávala železo na stavbu jím budované Severní dráhy Ferdinandovy. V roce 1843 pak huť i s několika doly koupil a začal tak psát jeden z nejvelkolepějších průmyslových příběhů historie.

Vítkovice byly jedním z hlavních motorů průmyslové revoluce.
Z tohoto balkonu ředitelé sledovali dalekohledem plynoměr v továrně a měli tak dokonalý přehled o výkonu své fabriky.

Rothschildové, v jejichž rodovém erbu bychom našli lva a jednorožce a heslo Concordia, Integritas, Industria, tedy svornost, bezúhonnost, přičinlivost, bývají i dnes některými považovány za ilumináty a jejich dynastie za jednu ze třinácti rodin, které vládnou světu. Některé konspirační teorie jdou dokonce tak daleko, že je neváhají označit za původce obou světových válek, na kterých prý vydělávali tím, že půjčovali peníze centrálním bankám. 

Cestu za historií rodiny musíme začít kde jinde, než v ostravském "centralhausu", neboli Vítkovickém zámečku. Sice se sem tak úplně nesmí, protože je tu ředitelství železáren, ale vydejte se někdy třeba na koncert pro veřejnost a ocitnete se mezi stejnými zdmi, mezi kterými se rozhodovalo o strategii průmyslu jak rakousko-uherské monarchie, tak o industriální politice pozdějšího Československa. Přestože majitelé železáren na zámku moc času netrávili, a stavba sloužila jako reprezentativní sídlo ředitelů Vítkovických železáren, hostili zde významné návštěvy. Střídaly se zde významné osobnosti obchodu s politiky, zámkem se prošel císař František Josef i první československý prezident T. G. Masaryk. 

Vítkovické železárny byly významným donátorem a podporovaly stavbu mnoha veřejných a církevních staveb. | © Pavel Kappel

Po Salomonově smrti převzal správu majetku jeho syn Anselm.
Jeho zájmy, na rozdíl od otce, se však nesoustřeďovaly pouze na rozmnožování kapitálu. Byl významným donátorem různých institucí a podporoval zejména umělce. Byl vášnivým sběratelem umění, jeho sbírka měla v roce 1872 více než šest set světově významných děl. Vybudoval pro ně ve Vídni na Renngasse svou vlastní galerii. Postupem času ztrácel na Ostravsku své původní nasazení a některé části svého průmyslového impéria začal pronajímat, například bratřím Guttmannům či mariánskohorskému těžaři Vondráčkovi.

Štítová kolonie

Zajímavou dochovanou památkou na život zaměstnanců v Rotschildových podnicích je jedna z několika hornických kolonií v místní části Ostrava-Vítkovice tvořená souvislou řadou dvojdomků v Lidické ulici a části ulic Nerudovy a Tržní. Domy jsou postaveny z neomítaných červených režných cihel a u každého domku je malá zahrádka, kde mohli nájemníci pěstovat zeleninu a chovat zvířata, narozdíl od zaměstnanců Baťových továren ve Zlíně. Ten dovoloval svým dělníkům pěstovat pouze květiny, stromy a okrasné keře, neboť domy, které pro ně postavil, měly sloužit k odpočinku. 

Toto není průmyslová Anglie, ale typické Vítkovice.
Podobných kolonií je ve Vítkovicích více a každá má svou vlastní nezaměnitelnou atmosféru.

Šifra mistra Rothschilda

Nečekaná dobrodružství na nejzajímavějších místech Ostravy nabízí napínavá interaktivní hra Kód Salomon. Pátrání po magickém talismanu barona Rotschilda může být pro někoho příležitostí poznat moravskoslezskou metropoli, pro jiného závod s přáteli, pro dalšího možnost prověřit, jak mu to myslí. Můžete si vybrat z několika scénářů a obtížností. Časová náročnost hry také závisí na tempu hráčů, rychlosti jejich přesunů, a na tom, jak důkladně si chcete navštívená místa prohlédnout.

Vydejte se do centra Ostravy, nainstalujte si mobilní aplikaci Kód Salomon a všechno ostatní přijde samo. kodsalomon.ostrava.cz

S rodem Rotschildů jsou neodmyslitelně spjaté tajemné konspirační teorie, které naplno ožijí v autentických kulisách industriální Ostravy.